Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Матеріали до історії Коліївщини

Михайло Грушевський

Історія Коліївщини та хронологічно і генетично зв’язаних з нею українських рухів простудійована ще далеко не вповні, літературний і тим менше – документальний матеріал не зібраний і наукою не використаний, а старші видання пам’яток рішучо вимагають перевірки. Маючи в редакційній теці кілька серій матеріалів різного роду про Коліївщину, приступаємо до публікування під повище поданим титулом пам’яток, які чи то безпосередньо говорять про Коліївщину, чи про факти й явища, що послужили поводами до неї, чи то про рухи, хронологічно близькі до неї. Заразом просимо всіх, хто знає чи має якісь матеріали непубліковані, або публіковані неповно, – подавати про них відомості нам, аби по порозумінню з редакцією вони могли бути публіковані в сій збірці.

На перший раз містимо серію василіянських записок і листів, вийнятих о. Аристархом Крижановським з василіянського архіву в Кристинополі, – хоч вони в часті були друковані, але в такім неприступнім виданні, що лишалися зовсім незвісними в науці, і приміром – не виказані навіть в польській історичній бібліографії Л.Фінкля, отже, уважали ми потрібним опублікувати як недруковані, так і друковані часті тих записок.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Матеріали до історії Коліївщини. І. Василіянські записки й листи про Коліївщину / Подав А.Крижановський // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. LVII. – Кн. І. – С. 1 – 24. Автограф (передмова) зберігається у: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 41, арк. 99 – 104.

Маючи в редакційній теці кілька серій матеріалів різного роду про Коліївщину, приступаємо до публікування під повище поданим титулом пам’яток – загалом від 1904 до 1922 р. було опубліковано сім джерельних матеріалів, що стосуються Коліївщини; див.:

Грушенко С. Кілька документів про участь ченців київських монастирів в гайдамацьких рухах XVIII ст. // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. LXII. – С. 1 – 16;

Франко І. // Там само. – Львів, 1904. – Т. LXII. – С. 1 – 40;

Грушевський М. Оповідання очевидця про смерть Ґонти // Там само. – Львів, 1907. – Т. LXXIX. – С. 94 – 96;

Шпитковський І. Тринітарський мемуар про Коліївщину // Там само. – Львів, 1908. – Т. LXXXIII. – С. 134 – 157;

Його ж. Мемуар Домініка Завроцького // Там само. – Львів, 1910. – Т. XCVI. – С. 58 – 93; T.XCVII. – С. 26 – 73;

Його ж. Мемуар Ігнатія Филиповича // Там само. – Львів, 1922. – Т. СХХХІІІ. – С. 85 – 98.

А.Фелонюк

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 120 – 139.