Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Rozprawy Akademii Umiejętności

Михайло Грушевський

Wydział filologiczny. Серія II. Т. 28 – 24. – Kraków, 1901-1904. – Т. 33 – 39

"Rozprawy Akademii Umiejętności, wydział historyczno-filozoficzny". – Kraków, 1903-1904. – T. 45 – 46

Цікавіші для нас статті з попередніх томів філологічної збірки Краківської академії занотували ми в т. XLIII; тепер коротенько, для браку місця, винотуємо те ж саме в дальших. Ближче інтересні для нас тут тільки: праця Гека про Шимоновича, котрої перша частина (т. 33) була вже обговорена у нас (т. 48), а друга (т. 34) буде, мабуть, незадовго також обговорена осібно, та простора студія Віндакевича про народний театр в Давній Польщі (т. 36).

Дальший інтерес мають розвідки про середньовічне письменство польське Брікнера і Добжицького (т. 33), Брікнера про польські езопи (т. 34), про польські Псалтирі до пол. XVI в. (ibid.), про словарі польські (т. 38), Віндакевича про літургічну драму в середньовічній Польщі (ibid.) і розкішно видана, з численними ілюстраціями, опись пам’яток і старинностей Дуклі Ем. Свейковського в т. 35 (автор має намір подібним способом оглянути деякі пам’ятки інтересніші для нас – Бердичівський бернардинський кляштор і Ровенський замок, але чому тут, а не в виданнях комісії до історії штуки?). Загальніший інтерес можуть мати статті: Шнайдера про грецьку освіту в V в. перед Хр[истом] (т. 33) і по історії орфіки (т. 39), Кавчинського про Амура і Психею в старофранцузькій поезії (т. 34 і 39), Фіалка про Іоанна Аргіропула (т. 36).

Останні томи історичного збірника академії не принесли праць спеціально цікавих, але зате є там кілька посередньо інтересних і для нас: замітки Кентжинського до польсько-прусських відносин (т. 45), простора студія Кутшеби про початки й розвій уряду старости (ibid.) і причинки до історії джерел польського права Бальцера (т. 46). Поза тим: розвідки С.Закшевського про римську базиліку св. Климента і бенедиктинський монастир на Авентині (т. 45) та про зв’язки польської династії з Еццонідами, С.Кентжинського про Гервасія Тильберійського, і Буяка про середньовічні морські мапи (т. 46).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 37 – 38 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 315.