Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski

Михайло Грушевський

("Rozprawy wydz[iału] hist[ryczno]-fiI[ozoficznego]", т. XLIV, 1903, с. 1 – 196)

D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Handel Polski ze Wschodem w wiekach średnich, Краків, 1903, с. 136 (відбитка з "Przegląd polski")

Акта odnoszące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami, głównie z archiwum koszyckiego z lat 1354-1505, wydał Dr. Stanisław Kutrzeba ("Archiwum komisyj historycznej", т. IX, с. 407 – 485)

Люди, що інтересуються внутрішньою історією Польщі, мусили добре запримітити на науковім полі автора, титули праць котрого я тут виписав. Сміло кидається він на питання якраз найбільше, може, занедбані, а многоважні для пізнання внутрішніх відносин середньовічної Польщі, не задовольняючися перемеленням скупого не раз матеріалу давніших публікацій, звертається до архівів, конструює сміло, не раз і занадто сміло, але будь-що-будь в тих конструкціях не іде від прийнятих старих формулок, тільки від матеріалу. І коли читач не раз, може, побажав би більше інтенсивної як екстенсивної енергії у ш[ановного] автора, то в усякім разі з вдячністю прийме сі проби розв’язання важних питань старопольського державного життя, сі нагромаджені, видані й невидані, матеріали, сі інтересні спостереження, розсипані на сторонах праць, сю свободу від шумливої риторики, патріотичних натягань і змагань до красних фраз, котру приходиться дуже цінити.

Я на сей раз хочу звернути увагу наших читачів на його праці по історії торгівлі в Давній Польщі. З них перша має для нас більш посередній інтерес. Автор вправді дотикає деяких безпосередніше нам інтересних питань, як торгові дороги на Русь, торгівля зі Львовом Кракова і Вроцлава, суперництво Кракова й т. ін., але вони трактовані переважно також в його другій праці, про торгівлю львівську. Та автор порушує багато питань загальнішої натури – про польську торгівлю, торговельну політику і т. ін., інтересні і зі становища дослідника української історії. Крім матеріалу друкованого й літератури, автор використав також не друкований матеріал – з краківського, львівського й кошицького міського архіву. Акти кошицького архіву, використані до сеї праці, д[октор] Кутшеба видав рівночасно, з додатком кількох інших. Для історії галицької торгівлі вони не дають нічого, хоч Кошиці, як знаємо, вели торгівлю також і з руськими містами.

Безпосередній інтерес має для нас друга розвідка ш[ановного] автора. Титул її не зовсім відповідає змісту: говорить вона про торгівлю Львова в XIV–XV в. Властиво, автор хотів дати розвідку про східну торгівлю Львова (так заповідав він її в своїй розвідці про краківську торгівлю), але розширив свою програму. Він починає коротким поглядом на європейську торгівлю зі Сходом взагалі (головно на підставі праці Гайда), говорить потім про торгівлю Русі, Волині й Галичини з Пруссією в XIII–XIV в., про експорт східних товарів, про торгівлю з Краковом, Шлезьком і Німеччиною, куди Русь висилала також східні товари, про торгівлю Львова з чорноморськими містами і Волощиною, про обмін товарів на львівськім торгу, і про торговельну політику м. Львова.

Не все се оброблено рівноповно – почасти з браку матеріалу, почасти з інших причин. Старанно й повно представлені торговельні зносини з Пруссією – на підставі німецьких дипломатаріїв; для образу торгівлі Львова з Краковом і з Волощиною автор ужив і недрукованого матеріалу, – з міських актів Кракова і Львова, і сі розділи дають дещо вповні нового матеріалу, і також визначаються інтересом.

Дає натомість себе відчути неознайомлення автора з руськими джерелами, що представляють нам попередні стадії в розвою західноукраїнської торгівлі, і з українською та російською літературою сього предмета. З тих же причин, мабуть, автор зовсім лишив на боці торговельні зносини Східної України, хоч вони в дечім могли чимало причинитися до поставленої ним задачі. По-минено не тільки торгівлю Волині XV в., але й Поділля, хоч се з становища автора ніяк не можна було робити, і хоч для історії торгівлі на Поділлі дещо було вже зроблено попередніми дослідниками.

Написана книжка вповні предметово, так як і перша, робить честь науковій школі, котру репрезентує автор.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 16 – 17 (Бібліографія).

«Przegląd polski» – місячник, присвячений науці та літературі. Виходив друком у Кракові в 1866–1914 pp. Заснований С.Кожм’яном, Ю.Шуйським, С.Тарновським та Л.Водзіцьким. Часопис був головним органом галицьких консерваторів («станьчиків»).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 266 – 267.