Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Relatiile comerciale ale terilor noastra cu Lembergul

Михайло Грушевський

regeste si documenta din archivele orasului Lemberg publicate de N[icolae] Jorga. Partea I, Букарешт, 1900, ст. 113.

Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii-Albe, de Nicolae Jorga, Букарешт, 1900, ст. 419.

Перша з сих публікацій становить доповнення до обговорених вище праць д[окто]ра Кутшеби, як показує сам титул: «Торговельні зносини наших земель зі Львовом, регести й документи з міського Львівського архіву». Вона дійсно складається з самих регест з львівських міських актів, що дотикають Волощини – переважно (але не виключно) торговельних зносин з нею; в сім випуску доведені вони до початку XVII в.

Видання було б дуже корисне, коли б автор подавав сі регести словами самих документів, але автор поступив собі інакше: тільки меншість, розмірно незначне число записок подав він в оригіналі, звичайно же переказує їх зміст по-румунськи, часом (але далеко не всюди) наводячи деякі уривки в оригіналі. Тим способом, при малім розповсюдненні знання румунської мови, для більшості дослідників лишиться ся публікація мертвим капіталом (в додатку вийшла вона в часописі «Economia natională», і відбитки її в продажі нема). Може, поява її заохотить до публікації документів і регест міського архіву – на се вже давно час.

Друга публікація містить «Історичні розвідки про Кілію і Білгород», а ліпше сказати – хроніку зверхніх подій, зв’язаних з сими двома містами, досить механічно зроблену і доведену до XIX в. (стор. 1–281). Більший інтерес мають додатки (ст. 282–354) – витяги з архівів львівських, краківських і кролевецьких, in extenso [у повному обсязі] і в ексцерптах та регестах – звісток та згадок про ті міста і Волощину взагалі, XV–XVII в. Є тут небезінтересні документи про торговельні зносини, і про політичні події – тут для нас особливий інтерес можуть мати звістки про козаків з останньої чверті XVI в.

Книга містить крім того кілька ілюстрацій (вийнятих в значній часті з книги: «Бессарабия», вид. Батюшкова), покажчик літератури й імен власних.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 17 – 18 (Бібліографія).

Йорга (Jorga) Ніколає (1871-1940) – румунський історик, літературознавець, письменник, публіцист, видатний політичний діяч, академік Румунської АН (1910).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 268.