Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Die Fragmente des Toparcha Goticus

Михайло Грушевський

(Anonymus Tauricus) aus dem 10 Jahrhundert, von Friedrich Westberg (Memoires de l'Academie des Sciences de St.-Petersbourg, VIII Serie, klasse historico-philologique, V, № 2), СПб., 1901, с. 126+10 таблиць

Фрагменти Газе, чи т. зв. «Записка грецького топарха», має вже цілу літературу. Її оглядом зачинає д[обродій] Вестберг свою працю (незвісними залишилися йому українські видання). Потім дає тексти і переклади їх, свої й деякі попередні (Газе й Васильєвського), коментар і кілька поодиноких екскурсів.

Центр ваги лежить на астрономічних виводах: автор, покликуючися на відзиви фахових астрономів, дає інакше толкування астрономічним вказівкам фрагментів, і з них виводить констеляцію, яка з кінця IX і по кінець XII віку повторяється лише два рази: в pp. 963 і 1080–1082, а з них уважає єдино можливою 963 р. Сі астрономічні виводи лишаються до оцінки фахових астрономів; їх дуже велику хиткість видно, одначе, і з наведених автором толкувань.

Зрештою, в згаданих фрагментах – варварах автор, ідучи за поглядом Куника (під впливом і за вказівками якого автор і робив свою роботу), бачить хозарів ó κατα βóρεια τоῦ ὔІστρον βασιλεύων – руського князя, в κλήματα Μαυρόκαστρον – кримські місця. Дати ближчий образ тих обставин і відносин, яких мали місце згадані в фрагментах факти, він не пробує, обмежуючися загальними вказівками на те, що факти сі мали місце на тлі боротьби Візантії з хозарами за кримські землі, і в сій боротьбі взяв участь Святослав. При тім автор повторяє свої здогади про те, що заснування Тмутороканської волості сталося доперва за Святослава, й перед тим Русь не сягала до Керченської протоки.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 60. – Кн. 4. – С. 9 – 10 (Бібліографія).

…Газе Газе Карл-Бенедикт – французький еллініст. У 1819 р. вперше опублікував анонімний пам’ятник, який зазвичай датується X або XI ст., і одержав у науковій літературі назву «Записки готського або грецького топарха». Відомий український славіст, візантиніст І. І. Шевченко висунув гіпотезу, згідно з якою «Записки…» є фальсифікатом, створеним самим Газе на догоду своєму меценату, графу Рум’янцеву.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 212.