Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Гельцля стінна карта Австро-Угорщини для шкіл народних

Михайло Грушевський

уложив А.Е.Зайберт, переложив Омелян Попович

Поява сеї карти – факт будь-що-будь відрадний, а остільки характеристичний, що й тут буковинське шкільництво, яке пробуває «під гнітом германізму», випередило шкільництво галицьке, яке живе під «опікою братнього польського народу». Виконана мапа зі зверхнього боку вповні гарно (можна б піднести хіба брак пропорції в більших і менших написах міст). Але шан[овному] перекладчику випадало б дещо більше приладити її до потреб руських шкіл.

Так, в руських краях Австрії треба було, на мій погляд, дати більше назв місць, і дібрати їх більше відповідно до їх значіння в руськім житті. Вже скорше можна б було дарувати Заліщики або Бережани, але прикро не бачити на руській мапі старих княжих городів Теребовлі або Холма, або таких визначних в історичнім житті місць, як Мукачів. Ціле карпатське підгір’я голе, а тим часом тут лежать такі звісні кождому русинові місця, як Косів, Жаб'є, Синевідсько й т. ін.

В означенні чужосторонніх міст укладчик часами непотрібно брав польські або чеські назви, поза чеськими або польськими школами нікому не потрібні, напр., гори Крушцеві для Erzgebirge, Братислава для Прешбурга (ім’я Прешбург попри те малими літерами), Могунція для Майнца, Вормація для Вормса, Шафуза для Шафгаузена, Кобленція для Кобленца, Монахія для Мюнхена (Монахова) і т. ін. Бажано б було бачити сі хиби усуненими при дальших накладах мапи.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 35 (Бібліографія).

Попович Омелян (1856-1930) – буковинський громадсько-політичний діяч, педагог та публіцист.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 58.