Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Пр[иват]-доц[ент] В.В.Святловский. Очерки по экономической истории древней Руси

Михайло Грушевський

"Всемирный вестник", 1903, III, с. 1 – 38; IV, с. 102 – 132; V, с. 36 – 57; XI, с. 57 – 76.

Першу замітку сю не для того, щоб критикувати сю розвідку, але головно – аби остеречи цікавих, щоб звабившися таким титулом, не розшибалися за сим мало розповсюдненим журналом, як розшибався я. Затитуловані так цікаво статті д[обродія] Святловського дають досить поверхову компіляцію, що черпає свій матеріал з других і третіх рук і дуже мало дає для пізнання дійсної економічної історії Давньої Русі. Вона складається з загального вступу і трьох розділів – перший присвячений «торгівлі босфорській», ліпше сказати – чорноморській, другий – орієнтальній, третій – торгівлі Вел[икого] Новгорода.

Автор далеко не опанував літератури свого предмета – багато новіших капітальних праць і публікацій лишилися йому незвісними, тому відомості, ним подавані, часто неповні, часом перестарілі, притім не всюди вказані джерела чи праці, з яких їх зачерпнув автор. Певний інтерес мають його загальні замітки, особливо у вступнім розділі, але супроти вказаних уже прикмет праці і їх треба приймати з певною обережністю.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 62. – Кн. 6. – С. 8 (Бібліографія).

Святловський Володимир Володимирович (1869–1927) – російський історик, економіст, літератор, бібліограф. Служив у статистичному відділі Міністерства землеробства. В 1902–1924 pp. – приват-доцент Петербурзького (згодом – Петроградського) університету, завідувач економічного кабінету. Водночас професор Психоневрологічного інституту та викладач Військово-морської академії.

Основні праці: «К истории политической экономии и статистики в России» (1906), «Очерки по истории экономических воззрений на Западе и в России» (1913), «История экономических идей в связи с историей экономического быта» (1923), «Происхождение денег и денежных знаков» (1923), «История экономических идей в России» (1923).

«Вестник всемирной истории»– щомісячний ілюстрований журнал. Виходив у Петербурзі в 1899–1902 pp. Редактор-видавець С.Сухотін. Друкував статті з російської та всесвітньої історії (постійні автори – М.Ковалевський, С.Платонов, М.Лихачов, М.Рейснер та ін.), документи, спогади, художні твори, огляди статистичних матеріалів, інформацію про археологічні дослідження. У 1903–1908 pp. виходив під титулом «Всемирный вестник».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 213.