Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] И.И.Срезневский. Чтения о древних русских летописях, IV-VIII

Михайло Грушевський

"Известия" Отд[еления] рус[ского] языка, 1903, I, с. 120 – 173.

Перші три розвідки з сеї серії були видані в 1862 p., дальші були почасти вже вискладані, але автор, видко, не схотів їх випустити. Видані тепер, по сорока літах, коли в наших поглядах на Найдавнішу літопись і її сформування перейшов цілий переворот, сі розвідки славного лінгвіста мають майже виключно історичне значіння.

Тут маємо: короткий огляд змісту й джерел Найд[авнішої] літописі, реєстр звісток, що не увійшли в Найд[авнішу] літопись редакції Лаврентіївського й Іпатіївського код[ексів], подекуди з замітками; збір текстів Найд[авнішої] літ[описі], де автор говорить про себе, й короткий розбір питання авторства contra Нестора, з обережно висловленими гадками про Сильвестра; «погляди літописця» (він тут трактується як би одна особа); мова Найд[авнішої] літ[описі]. Завважу кінцеву гадку: автор ставить питання, яка мова для літописі основна – церковно-слов’янська чи руська, й висловляється за руську.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 62. – Кн. 6. – С. 5 – 6 (Бібліографія).

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812–1880) – російський філолог-сла-віст, етнограф, палеограф, вихованець Харківського університету.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 213.