Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.Ефименко. Литовско-русские данники и их дани

Михайло Грушевський

"Журнал Министерства нар[одного] просв[ещения]",
1903, I, с. 106 – 119.

В своїм часі, видаючи описі [одного] Ратенського староства («Записки», т. XXVI, 1898 р.), я вказав на незвичайну архаїчність тутешнього оподаткування селянства, що стоїть в очевидній, дуже ще тісній зв’язі з староруською практикою.

Д[обродійка] Єфименко в названій статті (предложена на Харківськім археологічнім з'їзді), виходячи з описей Ратенського староства та доповняючи їх іншими звістками, розвиває ту ж гадку, що в економічних і правних відносинах данного селянства В[еликого] кн[язівства] Литовського ми маємо багатий матеріал для ретроспективного вияснення відносин староруських. На сю дорогу дійсно мусять пуститися дослідники староруських суспільно-економічних відносин; в історії селянства XIV–XVI в., написаній ще в 1901 p., але тільки тепер відданій до друку, я піддав ближчому аналізу звістки про оподаткування данних селян Київщини, Ратенщини й Пінсько-Волинського Полісся, стараючися на їх підставі дати образ економічних і податкових відносин XIV–XV в.

Ш[ановна] авторка такої докладнішої аналізи, на жаль, не піднялася, обмежившися лише загальнішими замітками і не всюди розрізняючи архаїзми від новотворів. Так, н[а]пр., ледве чи можна вважати практику висилання селян з волостей горішнього Дніпра на роботу київського замку якимсь відгуком старовини (с. 116). Джерела в статті не всюди цитовані, і тому деякі вислови автора можуть будити певне здивування, н[а]пр., слова, що медова дань була пропорціональна до великості і сил поодиноких дворищ (с. 114), або згадка про данників, що жили «под «русским», иначе «волынским», правом» (с. 111). Але сама по собі стаття інтересна й написана звичайним авторці живим стилем.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 62. – Кн. 6. – С. 8 – 9 (Бібліографія).

Єфименко Олександра Яківна (1848-1918) – український історик, етнограф, педагог.

В своїм часі, видаючи описі [одного] Ратенського староства… – йдеться про працю: Грушевський М. Описі Ратенського староства з 1500– 1512 р. // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 26. – Кн. 4. – С. 1 – 40.

…в історії селянства XIV-XVI в., написаній ще в 1901 p., але тільки тепер відданій до друку… – йдеться про працю: Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша (1361-1530) // ЗНТШ. – Львів, 1905. – Т. 63. – Кн. 1. – С. 1 – 46; Т. 64. – С. 47 – 94.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 270.