Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.Довнар-Запольский. Государственное хозяйство В[еликого] кн[яжества] Литовского при Ягеллонах

Михайло Грушевський

том I, К., 1901, ст. IV+807+CXII+2

На сю працю – магістерську дисертацію теперішнього професора Київського університету, мали ми на гадці дати ширшу рецензію, але що рецензенти досі не справилися, а час минає, обмежаємося короткою заміткою.

Велика ся книга становить, безперечно, цінну вкладку в літературу В[еликого] кн[язівства] Литовського. Вона зачепила цілий ряд питань, досі майже або зовсім не студійованих, і внесла масу нового матеріалу з невиданих актів Литовської метрики до пізнання внутрішнього життя В[еликого] кн[язівства] Литовського. З сього боку – та й не тільки з сього, вона пригадує праці М.Любавського – широкі рами, зачеркнені праці, маса свіжого матеріалу, але не раз без бажаного поглиблення студії, переважно глухі цитати на невиданий матеріал, де тяжко сконтролювати виводи автора й приходиться гірко жалувати, що бодай ексцетитів з документів він не подає [Автор заповідає видання серії господарських устав і рішень щодо управи великокняжих маєтностей, але досі ми не чули про вихід їх.], тяжкий і непрозорий спосіб викладу, перевага систематичного над історичним дослідом.

Автор вправді робить екскурси – навіть досить часті, в історію описуваних явищ, але се тільки екскурси і вступи супроти головного змісту книги – системи оподаткування середніх десятиліть XVI в. Він, зрештою, включив в план своєї роботи «огляд економічного устрою держави в досліджуванім часі», але переніс се в другий, заповіджений том своєї праці; тому що такі другі томи дуже часто потім зовсім не виходять, приходиться дуже жалувати, що він сього огляду не дав там, де йому, властиво, треба бути – перед оглядом оподаткування.

Книга починається вступом (с. 7–88), де дано загальний погляд на державний процес В[еликого] кн[язівства] Литовського з економічного становища (в деталі не входжу – деякі замітки буду мати нагоду піднести в огляді внутрішніх відносин В[еликого] кн[язівства] Литовського, в V т. моєї «Історії…»), далі наступає в п’яти розділах огляд джерел доходів: чинності адміністраційні й судові, державні маєтності, акцизи й мито, монета, державні обов’язки (служба й податки). В додатках звертає на себе увагу цінна серія документів до історії мита.

Ш[ановний] автор в своїй передмові не підносить претензій щодо вірності своїх виводів і висловляє лише бажання, щоб зібраний ним матеріал був корисним для дальших студій В[еликого] кн[язівства] Литовського. Розуміється, що ся надія вповні оправдана і праця автора буде дуже корисна для дальших дослідників. Коли же ставити бажання, ми б побажали тільки, по-перше – аби автор доложив старань видати все важніше з того документального матеріалу, на якім він опер свою розвідку, як оправдання своїх виводів і як підставу для дальших – своїх і чужих дослідів, по-друге – аби він дійсно зробив і видав ту заповіджену другу частину своєї праці, що має містити огляд економічної еволюції й фінансової організації В[еликого] кн[язівства] Литовського.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 61. – Кн. 5. – С. 18 – 19 (Бібліографія).

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) – білоруський історик, етнограф, фольклорист, економіст, засновник білоруськой національної історіографії, творець наукової школи.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 269 – 270.