Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 23.11.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іване Миколаєвич!

Що значить, що досі від Вас нема ні тексту, ні яких-небудь відомостей. Тутешні члени раді б знати, що діється, а ні від Вас, ні Євшана ніяких вістей. Прошу доконче зараз написати.

Матеріалом, що міститься в Вашім тексті, здається, треба б Вам тепер же поділитися з Студинським і Лукіяновичем, щоб вони були в курсі.

Я виїздив на кілька днів до Полтави і не був на зборах членів Тов[ариства] Шевченка, де вони приймали проєкт проект обіжника до членів в Галичині. Як думаєте, чи щоб посилали всім? (вони хочуть перед самими зборами).

Що з «Записками», і чи т[ому] 114 вже скінчені коректури?

Про тутешнє Наук[ове] товариство пишу в листку до Дорошенка. Будьте ласкаві, коли принесуть Вам мою пенсію, занесіть 200 к[орон] Р.Зубіку на Галицькій ул., візьміть від нього рахунок і пришліть сюди; Соліку теж дайте 200 к[орон] і теж візьміть рахунок, й скажіть заплатити решту м’яса і в Нар[одній] торгівлі довг, теж, розуміється, склепик, і молоко, і всяку всячину [на книжку Юльці вложіть платню 24 кор[они].]; як будуть зіставатися щось більше грошей – напишіть, то Марія Сильв[естровна] скаже, куди заплатити. Вам привіт від усіх.

Ваш М.Грушев[ський]

Чи вислали мині мені статю статтю Кузелі, як я просив?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк 131 – 131 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – за часом перебування М.Грушевського у Полтаві (9 – 10 листопада ст. ст. 1913 р.) та згадками про статтю З.Кузелі та платню Ю.Чик, про які вже йшлося у попередньому листі від 21 (8) листопада 1913 р.

Я виїздив на кілька днів до Полтави… – 9 – 10 (ст. ст.) 1913 р. М.Грушевський перебував у Полтаві на зібранні з нагоди 75-річчя від дня смерті Івана Котляревського. Урочистості розпочалися 10 листопада об 11 год. біля пам’ятника письменникові на бульварі його імені з панахиди та покладання вінків від численних делегацій з різних куточків України. М.Грушевський представляв українські наукові інституції. Збереглася світлина М.Грушевського у колі київської студентської молоді на цьому вшануванні пам’яті класика української літератури (ЦДІАК України, ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 114).

Фотографію було вилучено під час обшуку помешкання М.Грушевського у Києві у зв’язку з його арештом 1914 р. і включено до слідчої справи разом з іншими світлинами, рукописами та друкованими матеріалами як речовий доказ.

10 листопада 1913 р. вчений виголосив промову, головні думки якої були записані на прохання редакції «Літературно-наукового вістника вісника» і видрукувані під заголовком «З промови на полтавськім святі» (ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – Кн. XII. – С. 423 – 424; передрук див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 466 – 467).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 269.