Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

18.07.1913 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Доношу Вам, дорогий Ів[ане] Миколаєвичу, що ми доїхали «не зле», себто дощ нас поливав тільки 20 мінут, і візок хоч розтряс нас (фіакр не міг виїхати, бо зірвало міст), але не перевернувся ніде. Тут потік пішов на наш грунт і зорвав зірвав плоти, і орендар смущає мою душу, представляючи потребу поставлення «кашиці»; і не знати, чи говорить в нім бажаннє бажання заробити, чи добра рада. Я ще не зовсім вилизався, признаюсь. Гостей ще немає.

Чи пішла статейка до Київа Києва? Конче, аби не спізнити. Вам привіти.

Ваш М.Г[рушевський]

Коли б мали охоти, коли зібралися б приїхати – були б ми дуже раді. Але на се ще час!

Дістав лист від Колесси, пише, що ще захопив міністра і поговорив, про що було умовлено.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 59 зв, 59). Поштова картка. Адресована: «Високоповажаний Пан Др Іван Джиджора, о. п. Голгочі». Штемпель Ясенева Горішнього (18. VII. 13).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Дістав лист від Колесси. – Див. коментар до листа І.Джиджори від 18 (5) грудня 1912 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 266.