Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.09.1913 р. До О. Олеся

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

По Вашій телеграмі з Парижа стратили ми Вас з виду, і тільки сими днями Д.Коренець, бувши в Київі Києві, розповів мені, що бачив Вас з поворотом і що Ви мали неприємности неприємності за спізненнє спізнення! Сподіюся Сподіваюся, що тепер комітет ЛНВ наладиться! Один лист до коміт[ету] я післав послав 7/VIII, а тепер посилаю другий. Прошу обидва доложити комітетови комітетові. Жаль, що VIII кн[ижка] спізнилася, може IX підженете? Як стоїть діло з нею? А що Ваша драма? Марія Сильв[естрівна] і я дуже інтересуємося нею.

Ваш щирий М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1711).

Місце і дату написання встановлено орієнтовно за змістом. Цей лист був посланий разом з наступним.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 225.