Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.08.1913 р. До О. Олеся

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Одержав Ваш лист. Дуже раді, що Ваша службова справа полагоджена. Хоч і неприємна служба, але добре її кидати, коли щось краще є в запасі.

Діставши Вашу телеграму, я телеграфував Євшанови Євшанові, щоб післав послав Вам. Дирекція Спілки не має нічого против проти того, щоб сі гроші пораховані були як Ваш аванс на платню з ЛНВ – нехай київська контора запише на прихід з Львова і на розход – Вам, за відомістю Київського комітета.

Я дуже хочу приїхати до Київа Києва в перших числах сентября, не надовго. Сподіюся Сподіваюся, що Ви до того часу IX кн[ижку] вже випустите? Тоді може буде нагода поговорити і в Вашій справі. Перед виїздом я сю справу нагадав, але сказали, що нема грошей. І не знаю, чи й тепер будуть гроші, бо до нового року все ЛНВ тягне. Але попробую.

IX кн[ижку] я не розумію, щоб ціла була присвячена тільки Франкови Франкові. Тому коли комітет хоче в сій книжці дати Ничий, я нічого не маю против проти. Але щоб не відкидали по змозі статей, які звідси посилаємо. Коли буде Ор[ест] Лев[ицький] і Ничий, можна відложити Кибальчич. Десь після Вашого етюда дайте мою статю статтю про Балкан[и], потім після Тобилевич Залізняка і Русову (коли вже дала статю статтю) і про Бебеля, після Делєди Євшана про конгрес, Садовського про коопер[ативний] з’їзд, Черкасенка коли дасть, Ignotus-a (коли пришле) і Данька – всі сі статі статті треба конче дати в IX кн. Колесси статю статтю скажіть зверстати, лишивши при кінці запас рядків на 2 – 3, і сей аркуш придержіть, не друкуйте, а дальші аркуші – з 2-го почавши нехай друкують. Треба почекати його коректури, може пришле, бо чоловік він безпокійний і потім дуже б нарікав.

Якже ж Ваші п’єси, про котрі Ви оповідали? Марія Сильв[естрівна] згорає театральними плянами планами. Всі Вам кланяються.

Ваш щирий М.Грушевський

Гроші 1000 в счет передплати будучого року відси можна буде післати послати згодом, або хіба частками?


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1699).

Місце написання встановлено за змістом.

Хоч і неприємна служба… – О.Олесь мав вищу ветеринарну освіту і у цей час працював за фахом у Києві на міській бойні.

Коли буде Ор[ест] Лев[ицький]… – У т.64 ЛНВ друкувалося два матеріали О.Левицького: історичне оповідання «Єзуїтська преподобниця» (с. 195 – 215, 397 – 413) та «Історія України в освітленню освітленні націоналіста» (рец. на кн. : П.И.Ковалевский. История Малороссии. Спб., 1912) – с. 114 – 118.

…можна відложити Кибальчич. – Тобто, повість Грації Делєдди «Лихим шляхом» у перекладі з італійської Надії Кибальчич – ЛНВ, 1913, т. 62 – 66 (кн. 6 – 7).

…після Тобілевич Залізняка і Русову… Софія Тобілевич. Житє Життя Івана Тобілевича (т.63). У книгах ЛНВ, які готувалися у цей час, стаття с. Русової не друкувалась.

…і про Бебеля… – Юрій Сірий. Август Бебель. – ЛНВ, 1913, т.64, кн. Х, с. 400 – 404.

…Євшана про конгрес… Євшан М. З приводу другого всеукраїнського з’їзду студентства. – Там само, с. 404 – 438.

…Садовського про кооперативний з’їзд… – У кн. IX 1913 року була опублікована інформація «Другий всеросійський з’їзд кооператорів в Київі Києві», підписана псевдонімом «Я.Краєвий». За «Словником українських псевдонімів» О.Дея це – псевдонім П.Пожарського.

Ignotus – псевдонім І.Джиджори. Тут йдеться про його статтю «Галицька криза» (ЛНВ, т.64, кн. Х, с. 177 – 185), надруковану під рубрикою «З австрійської України». Під цією рубрикою у 1913 – 1914 роках він надрукував цілу серію статей.

Колесси статтю скажіть зверстати… – Йдеться про статтю Олександра Колесси «Наукова діяльність Івана Франка» (кн. 9, с. 260 – 267).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 225.