Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 11.12.1913 р. До І. Джиджори

Москва

Варіанти тексту

Гранати хвилюються, мовляв якась коректа у мене лежить.

Чи не було якоїсь коректи (з Петербурга)? Пришліть до Києва, і може якась цікава кореспонденція.

Та й текст пришліть, нарешті. В четвер 28 (11) я сподіюся сподіваюся бути вже дома – білет купив. Привіт усім.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 128 – 128 зв.). Поштова картка видова: «Полтава. Будинок губ[ернського] земства». Адресована: «Високоповажаному Д[окто]ру Іванови Іванові Джиджорі в Львів, Австрія, Lemberg, ул. Понінського, 6, віля Грушевських». Поштовий штемпель Москви (дата пошкоджена зірваною маркою).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем, дату – за змістом.

В четвер 28 (11) я сподіюся сподіваюся бути вже дома… – Див.: листи М.Грушевського від 5 грудня (22 листопада) та 12 грудня (29 листопада) 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 276.