Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.12.1913 р. До Ф. Вовка

Київ Київ, 12 грудня 1913 р.

Варіанти тексту

Українське Наукове Товариство в Київі Києві

В.Підвальна, 36

Високоповажаний Федір Кондратєвич!

З нового року, як Ви знаєте, наше Товариство приступить до видавання наукового трьохмісячника українознавства, адже дуже просимо Вас до як близшої ближчої і тіснійшої тіснішої участи в ньому, чи то статтями, чи то в видділі відділі рецензій і хроніки.

Матеріял Матеріал для першої книжки просимо надіслати до 20 січня.

З щирим поважаннєм поважанням

М.Грушевський

К.Михальчук

Д.Дорошенко


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1997.

Публікується вперше за автографом.

…наше Товариство приступить до видання наукового трьохмісячника українознавства – йдеться про часопис «Україна», який виходив у Києві (1914-1930) за редакцією М.Грушевського – у 1914-1918 роках як орган Українського Наукового Товариства.

Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) – історик і публіцист. На дату листування був секретарем і редактором видань Українського наукового товариства у Києві. У травні-листопаді 1918 року – міністр закордонних справ УНР. З 1919 року на еміграції. Найголовніші праці присвячені проблемам історії України, історіографії, історії культури та церкви.

Михальчук Костянтин Петрович (1840-1914) – мовознавець і етнограф. У 1871 році склав першу карту діалектів української мови. Дійсний член НТШ і Українського наукового товариства у Києві.

Українське Наукове Товариство (УНТ) – засноване М.Грушевським у Києві (1907) за зразком Наукового Товариства ім.Шевченка. Видавало «Записки Українського Наукового Товариства» (18 томів, протягом 1908-1918 років) і тримісячний часопис «Україна». З 1921 року УНТ увійшло до складу Української Академії Наук.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 221.