Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.11.1913 р. До О. Олеся

Львів

Варіанти тексту

Розумію Ваш настрій, дорогий Олександр Іванович, але гнівом тут не поможеш. Я б радив справити каучук[овий] штемпель, напр[иклад] «до друкарні», і наказати, щоб друк[арня] не набирала і не справляла нічого, на чім нема сього штемпеля, а відсилала до редакції.

Перенести крім Алексинського і Залізняка в крайности крайності можна Дорошенка (про Комарова), меньше менше дати Делєди, але ніяково відкидати Євшана і добре б дати хоч 15 стор. Кибальчич.

З бібліогр[афії] – дати лише по одній статі статті Черкасенка (як дасть), Вороного і Євшана. На недільнім засіданні 28 я вже сподіваюся бути.

Ваш щирий М.Грушевський

Чи дістаєте, що я Вам адресую на Кузнечну? Се вже третя?


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1700).

Місце і дата відправлення – за поштовим штемпелем на листівці.

Перенести крім Алексинського і Залізняка… можна Дорошенка… – Йдеться про публікації у ЛНВ, т.64: Г.Алексинський. Селянський банк на Київщині. – с. 273 – 287; М.Залізняк. Про «модерне» москвофільство. – с. 360 – 371; Вол. Дорошенко. Михайло Комар (Комаров). – с. 120 – 131.

…ніяково відкидати Євшана… М.Євшан. З чужих літератур. А.Шніцлер і його драма «Professor Bernhardi». – с. 287 – 340.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 227.