Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

25.07.1913 р. До О. Олеся

Ясенів Горішній

Варіанти тексту

Тільки що дістав Вашу картку з 22/VII, дорогий Олександр Іванович, і спішу відписати – на простій картці, щоб більше змістити. Я думаю, що Круш[ельницького] можна дати цілого – се ж подвійна книга – якщо єсть місце. Вол[одимир] Мик[олайович] оповіданнє оповідання, пишуть, прислав тепер недавно, про Ол[ександра] Серг[ійовича] не знаю. Але пішла статя стаття Залізняка сими днями, і я пишу на укр[аїнські] теми – але з приводу думської дебати, про Балкани хіба замовити на IX кн[игу] Даньку, як справа більш виясниться? Я не можу другої статі статті дати. Лизанівський написав, що ображений неоправданими закидами і з VIII кн[иги] полишає ЛНВ; я написав, щоб принаймні зачекав, аж комітет з’їдеться та підшукає наступника, але не знаю, чи послухає. Приїздіть скорше до Криворівні, то побалакаємо. Тут погода не плоха, дощі зрідка, невеликі, і дорога нічого – з Ворохти.

Ждемо Вас нетерпляче!

Щиро Вам прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського, ф. 15, № 1697).

Місце відправлення і дата – за поштовим штемпелем на листівці.

…Круш[ельницького] можна дати цілого… – У ЛНВ, кн. 7 – 8 за 1913 рік друкувалася повість А.Крушельницького «Ірена Оленська», с. 69 – 115.

Вол[одимир] Мик[олайович] оповіданнє оповідання… прислав… – У 7 – 8 книзі ЛНВ друкувалося оповідання В.Леонтовича «Совість» (с. 9 – 27).

Олександр Сергійович – очевидно, О.Грушевський. Його стаття «З життя українського гуртка в Петербурзі 1858 – 1860 р.» друкувалася у ЛНВ, 1913, кн. 7 – 8, с. 20 – 25.

…стаття Залізняка… – Йдеться про статтю М.Залізняка «З новійшої новішої літератури про національне питання» – ЛНВ, кн. 7 – 9, с. 170, 388.

…і я пишу на укр[аїнські] теми… – М.Грушевський. На українські теми. Українська дебата. – Там само, с. 153 – 161.

…про Балкани хіба замовити… Даньку… Данько М. Другий акт балканської трагедії. – ЛНВ, 1913, кн. 9, с. 443 – 451.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 224.