Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.11.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Що значить, дорогий Іван Миколаєвич, що від Вас досі нема тексту? Тут він потрібний теж. І нічого не пишете. Тут плян план розіслати за кілька день перед зборами друковану відозву до галицьких членів від тутешніх членів. Як думаєте?

Vertatur.

М.Г[рушевський]

Пришліть скоренько статю статтю Кузелі.

Ваш М.Г[рушевський]

Марія Сильв[естровна] просить вложити Юльці на книжечку платню за жовтень (24 к[орони]) і вкладати за дальші місяці.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 62 – 62 зв.).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем на конверті (арк. 63) від цього листа (Київ, 8.11.13), адресованого: «В Австрію, Lemberg, Львів, Понінського 6, віля Грушевських, В[исоко]поважаному Д[окто]ру Івану Джиджорі».

Тут плян план розіслати за кілька день перед зборами друковану відозву до галицьких членів від тутешніх членів. – Див. коментарі до листа І.Джиджори від 25 (12) листопада 1913 р.; до листа М.Грушевського від 17 (4) грудня 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 268 – 269.