Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 22.07.1913 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

З Київа Києва знов нагадують про статю статтю Ignotus[a] – ЛНВ готовий, чекає статі статті, і не можна пустити знову без галицької політики. Чистий сором, що ЛНВ дає до тої міри мало уваги галицьким справам – лишає себе за скобками попросту. Повідоміть мене, посилаючи.

Ваш М.Г[рушевський]

Дістав листи від Перетца, Василенка і Чикаленка з приводу брошюри брошури, котру вони дістали.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 120 – 120 зв.).

Дату написання встановлено за згаданими листами від В.Перетца, М.Василенка та Є.Чикаленка, найпізніший з яких (В.Перетца) датується 22 (9) липня 1913 р.

З Київа Києва знов нагадують про статю статтю Ignotus[a]… – Том 63 «Літературно-наукового вістника вісника» за 1913 р. (Кн. VII–VIII (липень-серпень) та Кн. IX (вересень)) дійсно вийшли без оглядів з Галичини. Згадана стаття опублікована: Ignotus. Галицька кріза криза//ЛНВ.- 1913. – Т. 64. – Кн. Х. – С. 177 – 185.

Дістав листи від Перетца, Василенка і Чикаленка з приводу брошури… – Лист В.М.Перетца від 22 (9) липня 1913 р. зберігається у ЦДІАК України (ф. 1235, оп. 1, спр. 687, арк. 153 – 156 зв.).

М.П.Василенко написав свого листа 20 (7) липня 1913 p. (Василенко М.П. Вибрані твори: У 3 т. – К., 2008. – Т. 3: Спогади. Щоденники. Листування / Упоряд. І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук, А.Ю.Іванова, Є.В.Ромінський. – С. 412).

Лист Є.Х.Чикаленка від 18 (5) липня 1913 p. – Михайло Грушевський. Наша політика: Матеріяли Матеріали до історії конфлікту в НТШ 1913 року / Упоряд. Л.Винар, Є.Пшеничний. – Нью-Йорк; Дрогобич, 2003. – С. 219.

В цих листах висловлене обурення на інтриганів і підтримка М. С. Грушевському.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 266 – 267.