Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

23.03.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Тільки що одержав Ваш лист, дякую. Статю Статтю Ignotusa переглянув, легенько в однім місці справив і думаю, що не буде анахронізмом.

Страшенно шкода Євшана. Чи надовго він буде в службі?

Чому не відповідаєте на питаннє питання – чи внесли поданнє подання, чи передали рец[ензію] до «Записок»?

Марія Сильв[естровна] дякує за поклін, просить написати до Заліщик, щоб щепи прислали , а Вас просить посадити їх «по усмотрению»; коло кухні зісталося трохи гною, що здасться до посадки.

Не знаєте, як тепер з ЛНВ: чи Євшан урядив так, що його служба не відіб’ється на його експедиції.

Страшенно прикро, що Бойчук не приїздить.

Книгарня дала згоду на Шніцлєра і Франса; чи не маєте нічого против проти, щоб видати його одноактівки і оповідання Франса під фірмою Тов[ариства] підмоги?

Цікавий момент переживаєте.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

Ще: я зіставив у Львові чвертку паперу білого, писану на машині – виказ помешкань для школи, і 2 чвертки папери, писані рукою Рудницького – виказ підручників географії. Постарайтеся їх знайти і мині мені прислати.

З окладинкою ЛНВ нічого <злого>, що так; як я первісно написав – я не був певний, чи Ви її відіслали до друкарні, бо Ви не написали про се.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 147 – 147 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за змістом та датуванням попередніх та наступних листів.

Статю Статтю Ignotusa переглянув… і думаю, що не буде анахронізмом. – Йдеться про статтю: Ignotus. З австрійської України. Кілька підрахунків // ЛНВ. – 1913. – Т. 61. – Кн. III. – С. 557 – 563.

…чи передали рец[ензію] до «Записок»? – Вірогідно, М.Грушевський запитує про рецензію на працю В.Мякотіна «Очерки социальной истории Малороссии», яку він змушений був підготувати сам (див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого близько 20 (7) березня 1913 p.).

24 (11) березня 1913 р. І.Джиджора відповідав, що скоро цієї рецензії зробити не зможе, і пропонував подати інші. У II книжці «Записок» за 1913 р. було опубліковано дві його рецензії: Джиджора І. Рец. на публ.: Finkel Ludwik. W sprawie udziału lenników w elekcyach jagiellońskich. – Lwów, 1913. – 36 s. // ЗНТШ. – Львів, 1913. – Т. 114. – Кн. II. – С. 204; Його ж. Рец. на публ.: Новомбергский Н. Слово о деле государевы (Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). – Москва, 1911. – Т. I. – 10+593+14 с. // Там само. – С. 208 – 210.

Книгарня дала згоду на Шніцлєра і Франса. – У 1913 р. були видрукувані такі твори Артура Шніцлєра:

Шніцлер А. Останні маски [Драма] / Переклала з нім. М.Грушевська. – Львів: Видання Т-ва прихильників української літератури, науки і штуки; [К.: Друкарня 2-ої друкарської спілки,] 1913;

Його ж. Література (Комедія) / Переклала М.Грушевська. – Львів: Видання Т-ва прихильників української літератури, науки і штуки; [К.: Друкарня другої друкарської спілки,] 1913.

Твори французького письменника Анатоля Франса Товариством прихильників української літератури, науки і штуки видані не були. Цікаві думки щодо видань інших творів Шніцлєра, зокрема його найновішої драми «Prof. Bernhardi», подає у своєму листі до М.Грушевського М.Федюшка (Євшан):

«Я читав її з великим інтересом і напруженєм напруженням, а знаючи, що Ви любите того автора, послав Вам. Крім того – се, по-мойому, малюнок того всього, що було недавно у нас на загальних зборах Т[оварист]ва, відразу можна знайти Томашівських, Бачинських і т. д. І мені прийшла думка, чи не варто було б скоренько її перекласти і видати в Спілці або в Т[оварист]ві прихильників. Відтак в рецензії можна би вказати легенько на анальогію аналогію, і се зробило би книжку інтересною для публіки і було би певного рода відповідю відповіддю на пашквіль пасквіль.

Коли би мій план був принятий, то я скоро, до тижня, міг би перекласти драму. Хиба Хіба би Марія Сильвестровна заявила би бажане дати переклад того твору. На всякий случай я просив бим Вас, Пане Професор, повідомити мене про се, я дуже палюся до тої справи» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 800, арк. 68 – 68 зв.; лист від 20 (7) липня 1913 p.).

Згадана драма видана не була, М.Євшан лише подав на цей твір рецензію (ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – С. 287 – 301).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 256.