Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.04.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Сердечно дякую за вісти вісті. М[арія] С[ильвестровна], і Кулюня, і я – всі витаємо вітаємо Вас з святами і бажаємо всього добра Вам і Вашим. Дякую за лєгітімацію легітимацію. Ми вчора приїхали. Думаю, що зільника Вол[ощака] в тепер[ішньому] стані музею не варто купувати – особливо з огляду на опінію Рудницького.

Пожудьте Ignotus-a, щоб статю статтю до V кн[ижки] прислав на час, не дальше 23/IV ст. ст. аби вислав. [Дуже прикро, що він надув з IV-ою книгою.] Адрес Бікля посилаю Роздольському разом з сим (листа його не маю, м[а]буть, відіслав Р[оздольсько]му).

Ваш М.Г[рушевський]

Яка спекуляція на мазепинство!


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 127 – 127 зв.). Поштова картка видова: «Киев. Мазепинская церковь в Лавре». Адресована: «Австрія, Галиція, о.п. Голгочі, Високоповажа[ни]й Пан Д[окто]р Іван Джиджора».

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за попереднім листом І.Джиджори від 22 (9) квітня 1913 p., на який цією кореспонденцією відповідає М.Грушевський.

Пожудьте Ignotus-a, щоб статю статтю до V кн[ижки] прислав на час… – Не прислав статті І.Джиджора і до V книжки ЛНВ, так само, як і до IV. Лише у VI книжці був надрукований його огляд «З австрійської України: в сіти сіті легенди» (ЛНВ. – 1913. – Т. 62. – Кн. VI. – С. 552 – 557).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 262 – 263.