Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.05.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Ще виникла перешкода, і я не сподіваюся виїхати в середу, не знаю чи і в четвер, тому рісковно ризиковано скликати Виділ.

Ваш М.Г[рушевський]

Чи післано послано статю статтю Ignotus-a?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 54 – 54 зв.). Поштова картка. Адресована: «Австрія, Lemberg, Львів, ул. Понінського, 6. В[исоко]пов[ажаний] П. Д[окто]р Іван Джиджора». Штемпель Києва (30.4.13.).

Місце та дату написання встановлено за штемпелем

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 264.