Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.01.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Виславши вчора лист до Вас, дістав сьогодня сьогодні від Вас. Дуже Вам дякую за новини і алєгори. Дуже прикро, що нема кліше; починаю непокоїтися, чи десь не затратилися.

Марія Сильвестровна осібно пише про домові справи. Про заступства тямлю, але на се буде час в другім побуті моїм в Київі Києві.

Статю Статтю до ЛНВ я дуже б просив – се було б для кн[ижки] II-ої, прислати її треба до 30/І сюди, а властиво ще скорше – аби Вам дати ще коректу, бо письмо Ваше зле читають, або я вспів прочитати – статю статтю загальну: про настрої і ту дізорієнтацію дезорієнтацію нашої суспільности суспільності; могли би <сьте> пов’язати до своїх статей з виборів.

Бажаю сердечно веселих свят.

Напишіть, чи свій реферат маю по підписанню підписанні післати послати на Ваші руки, чи просто до деканату?

Ваш щирий М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 111 – 111 зв.).

Місце і дату написання встановлено за згаданим листом Марії Сильвестрівни Грушевської до Івана Джиджори від 19 грудня (ст. ст.) 1912 р. (Там само, спр. 939, с. 5 – 6).

Виславши вчора лист до Вас… – Лист не зберігся. Зберігся лише конверт від цього листа (Там само, спр. 265, арк. 49) з адресою: «Австрія, Львів, Lemberg, ул. Поніньского, 6, віля проф. Грушевського, В[исоко]п[оважаний] Іван Джиджора». Штемпель Києва (18.12.12).

Марія Сильвестровна осібно пише про домові справи. – У своєму листі від 19 грудня (ст. ст.) 1912 р. Марія Сильвестрівна просить видати кухарці Юлії 15 корон «сьвяточного «святочного презенту» та передати їй, щоб «справила сьвята свята на мій рахунок, як се щороку водиться». Запитується також, чи розквітла камелія, і просить одну квіточку в коробочці передати до Києва через М.Бойчука. Також доручає сплатити рахунок у капелюховій крамниці.

Статю Статтю до ЛНВ я дуже б просив – се було б для кн[ижки] II-ої… – До лютневої, II книжки ЛНВ І.Джиджора статті не подав. Лише у березні 1913 р. з’явився огляд: Ignotus. З австрійської України. Кілька підрахунків // ЛНВ. – 1913. – Т. 61. – Кн. III. – С. 557 – 563.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 252.