Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LXXIII. Ψалма на бл(а)говѣщеніе
Прес(вя)той Б(огороди)ци

Михайло Грушевський

Ликуйте днес[ь], Сионе, возиграйте, гори,

Согласѣтся труби надъ агг(е)лскіе хори,

Красно процвита(й)те,

Весь миръ напо(л)ня(й)те,

Кедри лива(н)ски. (2)

Сотецѣтся купно от конецъ, вси цари,

Царскіе несѣте со собою дари,

Н(е)бо светилами,

Земля же квѣтами

Н(и)нѣ оукрасися. (2)

Звѣри, скоти, гади и птица пернати,

От Bcѣxъ стран мудріи сніидѣтся сенати,

Единими гласи,

Веселими часи

Свѣту оглашайте. (2)

Морскіе сѣвери сво(й) гласъ отмѣня(й)те

[Один вірш упущено, див. в примітках.], (IV)

По смутних новинах,

Веселих годинахъ

Неха(й) опливаетъ. (2)

Гавріилъ приносить 6л(а)годать новую:

Д(у)хъ С(вя)тій осѣнить Д(ѣ)ву Преч(и)стую,

Та заченши с(и)на

От Д(у)ха, едина,

Д(ѣ)вою породить. (2)

І(су)с імя ему будетъ наречено

Архангг(е)лским гласомъ Д(ѣ)вѣ извѣщенно,

Сп(а)сеть миръ от ада

Преиспо(д)ня а.

Силою божества. (2)

Перве(й) Адамъ з раю изгнанъ през невѣсту,

Вторій Адамь Х(ристо)с през Д(ѣ)ву Преч(и)сту

С подземнаго краю

Адама до раю

Пришед воздвигнути. (2)

Адамъ грѣхи своя слезами омиваетъ,

Х(ристо)с кровъ за всѣхь нас свою проливает,

Дреній крест носить,

Нас превозносит

До неба. (2)

Кую мзду н(е)б(ес)ной и зе(мн)о(й) ц(а)р(и)ци,

Возвѣщайт(е) радость М(а)ріи девици – (IV v.)

Должни ми будем дати,

Что от нас прійняти

В радость себѣ зволить. (2)

Арханг(е)лским гласом пѣснъ ей воспѣваймо,

Радуй ся, ц(а)р(и)це, радость, зачнѣмо,

Обрадованная,

За матеръ даная

Самому І(су)су. (2)

Б(о)гу честь и слава да будеть во вѣки,

Вострубѣте в труби вси человѣки,

М(а)рія оттуду

Прославися всюду

Без грѣха зачата. (2)

Копіес.


Примітки М. С. Грушевського

Ся псалма увійшла в «Богогласник» в цілості, хоч з деякими відмінами (в вид[анні] 1791 p., № 100; вид[ання] 1886, № 113); наводимо з вид[ання] 1791 р. варіанти:

1 Ликуй днесь 2 Возгласите в трубы Аггелстіи хори 4 Мірь благоухайте 5 ліванстіи.

7 богати 9 цвѣтами.

11 і 12 переставлені один на місце другого; замість: скоти, гади – рыбы морски 15 Вѣсть міру гласити.

16 сурени… отмѣните.

17 Сладостными трены землю неполните.

18 – 19 новинах і годинах переставлено.

20 днесь да. 21 вѣщаетъ… намъ тую 23 Ты 25 породишъ 28 Яда 31 чрезъ 32 Чрезъ 33 краю 34 раю 35 Пріиде.

36 слезми 37 Христосъ же кровъ свою за нас изливаеть 38 Кресть древяный 39 А нас 40 Отъ земли до Небесъ.

41 дань 42 Воздами в радости 43 должни 44 пріяти 45 Любезно изволить.

46 нашя восклицаймо 50 Сладкому.

51 буди во вся 52 Да возгласить всяка тварь со человѣки, 55 Безмужная Мати.

Як бачимо, поправки здебільшого стилістичні; щодо гадки поправлено лише останній вірш, і то досить многозначно.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 234 – 236.