Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LXVII. Пѣсня самогласная

Михайло Грушевський

Х(ристо)с спасител β усѣмъ вѣрнымъ β православним β просвѣтител, β

На земли н(и)нѣ і нарожденній и во яслех β положенні(й), β (л.)

Емуже звѣзда β послѣдова β

От востока β тріе ц(а)ри β поклонишася β Х(ри)сту со дари: β

Ливан, змирну β так теж злато, дающе хвалу β яко Б(о)гу β

И предвѣчному всѣхъ ц(а)ру β


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 229.