Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LXXI. Ψалма самогласна

Михайло Грушевський

Агг(е)лскій ц(а)рю, предвчній Б(о)же,

Добръ твоихъ язикъ зрещи не може,

Терпѣль за [на]сь муки от жидовско(й) руки – безви(н)не. (2)

За человѣческій грѣхь безвинне бито,

От боку его аж кров пролито,

На крижомъ тронѣ в терновой коронѣ – зрится ц(а)ръ!

Тобою человѣкъ велик во чести,

Но непремѣно во грѣховной лести

На творца воюють, вторій крижъ готуют – якъ Юда. (2)

Що за утѣха грѣху служити,

Б(о)га не знавши врагу соживутъ,

Плачъ, скорбь, болѣзнъ души – оуслишат то уши – во адѣ. (2)

Стой (2) чоловѣче, познай, для Б(о)га,

Же распусником злая дорога,

Просто аби в зуби провадит до згуби – ахъ ст[р]ашно. (2)

Южъ покути Б(о)гъ тамъ не потребуе,

Понеже грѣшнихь на вѣки забуде; (I v.)

И плачъ не поможе, gди грѣховное ложе – наступить! (2)

Жадной же тамъ южъ не буде(т) помощи,

Гди сѣрчистій огнь заливаеть очи,

Во огни не згорѣти, а по смер[т]и жити – ах трудно! (2)

Проста есть к небу с(вя)тимъ дорога:

Живши не грѣшат – тайна е(сть) премнога –

През Хр(ис)тови страсти, да не мѣе[м] части – во адѣ. (2)

В горнем Сионѣ, где ликъ агг(е)лскій

С(вя)тъ, с. с. поетъ хорь архгг(е)лскій,

Даждъ нам, Х(рист)е, пѣти и зрак тво(й) видѣти – на вѣки.

Koniec.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 233.