Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LXIV. Пѣсня Д о рождествѣ Х(ри)с(то)вомъ

Михайло Грушевський

Агг(е)лъ пастире(м) мовиль:

Х(ристо)с ся нам народил

В(ъ) Вифлеомѣ не барзо в подлом мѣстѣ

Народил ся в убоствѣ

Панъ всего створеня. (2)

Хотячи ся довѣдал того посла веселого

Ішли до Вифлеому щасливо,

Знайшлы Х(ри)ста у яслех

З Марією Іосифомь (2)


Примітки М. С. Грушевського

Вірша ся стоїть в зв’язку в польською віршою, друкованою в старих виданнях «Богогласника»: Anioł trzody pasącym («Богогласник», вид[ання] 1791 p.; 18, вид[ання] 1850 p., 20), що знов представляє з себе переклад латинської Angelus pastoribus dixit vigilantibus; в першім виданні «Богогласника» означено, що видрукувана тая польська вірша stosownie do łacinskiego textu nowo poprawiona. Псалма співаника стоїть в зв’язку, очевидно, не з сією, а з іншою, «непоправленою» версією польською, досі дуже популярною. В яворівськім співанику музею «Просвіти» є під 13 переписана руськими буквами польська версія, дуже близька; з порівняння видно, що перекладчик не пильнував риму, а дбав про можливе зрущення мови.

Іншу руську версію знаходимо в новім виданні «Богогласника» (1886, № 26), але се є вже переробка, значно відмінна, з римом і мелодією. Наводжу текст з згаданого співаника «Просвіти»:

Аніолъ пастиржомъ мувѣль:

Христусъ сіе намъ народзѣлъ

В Бетльеем ніе бардзо подлим міесціе

Народзѣлъ сіе въ обуствіе

Панъ створженя свего.

Хцонцъ сіен тего довіедзѣць

Посельства весолего

Біежелѣ до Бетльеемъ шенслѣвіе,

Зналезлѣ дзѣціе в жлобіе

Марія зъ Юзефемъ.

Якѣ Панъ хвалы віелкіей

Оунѣжилъ сіень висоце –

Палацу коштовнего жаднего

Нѣ малъ зъготованего,

Панъ свего створженя.

О дзѣвне народзеніе

Нѣгды ніе выславіоне:

Почела Панна сина въ чистосцѣѣ,

Породзѣла въ радосцѣ

Паніеньства своего.

Южъ сіе ово спелнѣло

Цо подъ фѣгуровъ било:

Ааронова ружчка зіельона

Стала сіен намъ квѣтнонца

И овоцъ родзонца.

Слухайціежъ Бога Ойца,

Яко намъ о залѣца:

Тенъ есть синъ муй наймѣльшый единый,

Вам в раю пшиобіецаный,

Тего ви слухайціе.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 228 – 229.