Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.07.1908 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Я дістав Ваш лист, писаний – на жаль – в майже звичайнім Вашім єреміаднім тоні. Ще раз повторяю, що Солікова справа цілком дурна, бо я ж знаю, що Ви якихось великих доходів і не маєте. Що Кистяковський виїхав, я теж знаю. Найважнійше Найважніше питаннє питання, чи Вам лишатися далі тепер, чи з огляду, що Ви розстроїлися – виїхати й вернутися в другій половині с[т.] с[т.] серпня. Се полишаю на Вашу децизію, бо з боку трудно се обсудити.

Пишете так, як би я Вам докоряв марнотратство або хотів, щоб Ви голодували. Знаєте, прецінь, що є стала норма дієт для археографічних подорожей, досить висока, і Вам треба було прислати до Львова рахунок – дорога стільки й стільки, днів (в М[оск]ві) стільки, за переписку виплатив стільки etc. – і жадати грошей.

[Коли лишаєтеся в М[оск]ві, то пришліть такий рахунок на мої руки: і скільки взято на конто того (взглядно – скільки перебрали понад те, що ухвалено було з Товариства (500 кор[он] сього року, а торік?), і скільки взято з Київа Києва, а скільки зі Львова?]

Нема тут ніякої ласки для Вас. Тільки допровадити треба до чогось. Ви писали за той митний унів[ерсал] Хмельницького – але чомусь уже не згадуєте тепер.

Розвідці про жидів (зі збіркою актів?) буду дуже рад, рівно ж і тому універсалу. Треба, як писав Вам, дати testimonium diligentia. А огляди?

Розуміється, самим Вам переписувати весь матеріал до тому «Жерел» – <шкода>, але працю могли би сьте писати? А зрештою обсудіть самі, бо боюся знову щось невпопад задецидувати.

Ваш щирий М.Гр[ушевський]

Маю ріжні різні пляни плани, але трудно писати. Поговоримо при побаченні. Пляни Плани загальні, то значить, Вас особисто не дотичать переважно. Хочу, аби Ви попрацювали науково, не відриваючись, і довели до чогось відповідного і до Ваших здібностей, і до моїх надій на Вас.

Ваш М.Г[рушевський]

«Моск[овский] еженед[ельник]» дістав, дякую дуже!

P.S. 11 (24) VII. Сей лист перележав у мене на бюрку, замішавшися під папери. Здоровлю Вас сердечно і прошу бути «в добрих мислях». Переглянув статю статтю Кистяковського і не можу рішитися – чи писати лист до нього, жадаючи, аби відкликав свій несправедливий відзив про мій «націоналістичний» напрям, чи написати на сю тему отвертий лист = статю статтю в «Моск[овский] еженедельник»?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 165 – 166 зв.).

Число та місяць написання встановлено за допискою: 11 (24).VII, рік – за попереднім листом І.Джиджори від 17 (4) липня 1908 p., місце – за щоденником М.Грушевського (з 2 липня по 16 серпня (ст. ст.) 1908 р. М.Грушевський перебував на літніх вакаціях у Криворівні (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 196 зв. – 205 зв.). Лист зафіксовано у виданні: Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: Каталог. – Львів, 2005. – С. 106 (місце та рік написання упорядниками вказано неправильно: Київ, 1913).

Цей лист є відповіддю на лист І.Джиджори з Москви від 17 (4) липня 1908 р.

…що є стала норма дієт для археограф[ічних] подорожей, досить висока… – На засіданні Археографічної комісії 25 лютого 1906 р. були затверджені добові – 5 корон в Галичині і 9 корон – за кордоном (див.: Капраль М. Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (Нарис історії діяльності) // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3 /4. – С. 62).

…що ухвалено було з Товариства (500 кор[он]. сього року. – На засіданні Виділу НТШ 20 березня 1908 р. І.Джиджорі на наукову експедицію було виділено допомогу в сумі 300 корон (Хроніка НТШ. – Львів, 1908. – Ч. 34. – С. 4). Одночасно йому було визначено кредит у розмірі 300 корон на придбання в Москві книг для бібліотеки. Окрім того, на час експедиції призначалися добові та кошти на інші витрати (зокрема копіювання документів). Це не дає змоги визначити загальну суму, витрачену І.Джиджорою на археографічну експедицію до Москви 1908 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 175 – 176.