Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 01.1908 р. До В. Доманицького

Поч. січня 1908 р. Львів

Варіанти тексту

Дорогий Василь Николаєвич!

Се 100 карб. на рахунок перекладу Антоновича; пришліть квіток квиток на осібнім листку мені і перекладайте далі. Кієв[ський] губернатор казав Вам переказати, що Вам не можна вертатись у Росію. М[а]б[уть] прийдеться жити у Львові. Постараюсь вишукати Вам заробіток, як покровитель.

Д.Липинський нехай пише рец[ензію] на Аркаса, гаразд; на ілюстр[аціі] дав рецензію Красицький, досить гостру в ЛНВ. Ви чи не пошлете коротку рец[ензію] на М.Вовчка Єфремова? Книжки до рец[ензування] посилати – се тяжка і складна річ, а я страшно мало маю часу.

Поклін д.Липи[н]ському.

Коректу з Климентія скажу післати послати.

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 148).

Місце та приблизна дата написання – за змістом.

…нехай пише рецензію на Аркаса… – Тобто, на книгу М.Аркаса «Історія України-Русі» (1908).

…на ілюстрації дав рецензію Красицький… – Тобто, на ілюстрації до «Історії…» М.Аркаса (ЛНВ, 1908, кн. 1, с. 202 – 205).

…рецензію на М.Вовчка Єфремова?.. – Тобто, на монографію С. Єфремова «Марко Вовчок» (1907).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 207.