Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.09.1908 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

В[исоко]поваж[ани]й Іван Миколаєвич!

Тільки що довідавсь, що Ви проїздили через Київ. Прошу Вас безпроволочно:

а) надіслати мені реферат про Антоновича, бо треба сими днями зачати складати книжку «Записок», присвячену Антоновичу;

б) повідомити, чи Ви зробите огляди ЛНВ і «України», чи маю комусь иньшому іншому поручити? Я потрібую їх до кінця вересня н. ст., і коли Ви не маєте їх дати до того часу, прошу мене повідомити, бо вже далі зволікати не можна ніяк.

Здоровлю Вас!

Ваш М.Гр[ушевський]

Павло Фил[ипович] згадував, що Ви хочете від мене <діспорцій> надалі. Не можу дати, не знаючи близше ближче Ваших плянів планів і результатів.


Примітки

Вперше опубліковано: Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – Т.І / Упоряд. Г.Бурлака, ред. Л.Винар. – С. 219 – 220. Публікується за автографом (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, відділ рукописних фондів і текстології, ф. 122, од. зб. 7). Лист на бланку «Літературно-наукового вістника вісника».

Місце та дату написання встановлено за листом Ю.Тищенка (Сірого) до І.Джиджори (Київ, 30/VIII.1908 p.), написаним на звороті цього листа М.Грушевського до І.Джиджори.

…що Ви проїздили через Київ. – Про це М.Грушевський довідався від Ю.Тищенка (Сірого). Про це свідчить і лист останнього на звороті даного листа М.Грушевського до І.Джиджори. У ньому Тищенко зокрема писав:

«З розмови Мих. Сергієвича видно, що він увіходить в Ваше становище. Трохи турбувався, що не лишилися Ви на який день в Київі Києві. Згадував про Ваш реферат; ми його надіслали Вам до Москви по Вашій просьбі. […] Шкода, дорогий Іван Миколаєвич, що не лишилися Ви на який час у нас в Київі Києві. Могли ми поговорити докладно про Москву, Ваші вражіння враження і взагалі побути разом. Міні Мені подобаються Ваші оповідання про минуле, бо вони дуже яскраво нагадують дитячі і власне найкращі вражіння враження» (Там само).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 178.