Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

14.06.1908 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Отже все-таки, як буде з Вашею статею статтею про Антоновича – Ви ж маєте її розширити й переробити до друку! І пощо ж Ви її не взяли з собою? І з оглядами як буде, коли Ви пришлете огляди ЛНВ і – «України»? (Виїздячи до Київа Києва, Ви казали, що лишаєте за собою, а тепер – робите міну, що ніби й не знаєтеся до того). З Київом Києвом я зовсім не розриваю, не знаю звідки Ви се прочитали, а писав Вам тільки, що Леонтович якраз на час мого приїзду виїхав і вернувся вже по від’їзді.

Тут Солік мині мені докучає за Ваше футро, я заплатив йому 100 кор[он], вернете, як розживетеся, а дальше вже сплачуйте, не доводячи до нових напастей на мене.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 14 – 14 зв.). Поштова картка. Адресована: «Его Высоко[благо]родию Ив. Ник. Джиджоре в г. Москву, Россия, Воздвиженка, гост[инница] «Петергоф», № 121». Штемпелі Москви (два) (4.VI. 1908) та Львова (14.VI).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Тут Солік мині мені докучає за Ваше футро… – До цього інциденту з власником львівської майстерні хутра М.Грушевський та І.Джиджора не раз поверталися у своїх листах.

Так, у листі від 12 липня (29 червня) 1908 р. М.Грушевський дивувався, що «се Солік унеможливив Вам зо мною кореспонденцію». Певне світло на цю історію проливає лист В.Козловського до І.Джиджори від 12 липня (н. ст.) 1908 p.:

«Тепер щодо футра, то не думаю, щоби 120 корон за него нього дали <нерозбірл>. На таку ціну треба було би шукати купця, оголошуючи в газетах або віддавши футро для продажи продажу до магазину. Але в літі такого купця не знайдете, а хиба хіба аж восени. Але й се не ратує рятує ситуації, бо гроші потрібні власне тепер, а восени, коли Ви будете у Львові, можна буде правдоподібно знайти инший інший вихід. До того ж продавати за 120 або й 140 корон річ, за котру рік перед тим заплачено два раза стілько, жаль» (ЦДІАЛ України, ф. 309, спр. 2316, арк. 39).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 168.