Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1908 р. До Івана Джиджори

Серпень 1908 р. Київ

Варіанти тексту

В[исоко]поваж[ан]ий Іван Николаєвич!

Тільки що довідавсь, що Ви проїздили через Київ. Прошу вас безпроволочно

а) надіслати мені Ваш реферат про Антоновича, бо треба сими днями зачати складати книжку Записок, присвячену Антоновичу;

б) повідомити, чи Ви зробите огляди ЛНВ і України, чи маю комусь иньшому іншому поручити? Я потрібую їх до кінця вересня н. ст., і коли Ви не можете їх дати до того часу, прошу мене повідомити, бо вже далі зволікати не можна ніяк.

Здоровлю Вас!

Ваш М.Грушевський

Павло Фил[ипович] згадував, що Ви хочете від мене <діспорцій> на далі. Не можу дати, не знаючи близше ближче Ваших плянів планів і результатів.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 122, № 7).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

Ваш реферат про Антоновичацей реферат в «Записках українського наукового товариства» не з’явився.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 219 – 220.