Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.07.1908 р. До В. Доманицького

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Вас[иль] Н[иколаєвич]!

Я у Львові. Рецензій як не післали послали, пошліть на адресу друкарні [Товариства] Шевченка, для мене.

З пов[ажанням] М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 147).

Місце написання і дата – за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 211.