Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 01.1908 р. До В. Доманицького

Поч. січня 1908 р. Київ

Варіанти тексту

Дорогий Василь Николаєвич!

Тільки що дістав Ваш лист і рукопись etc. Дякуємо за скору коректу «Дяка», як скінчите його, зараз рукопись відішліть мені; я відошлю відішлю Марковичу і попрошу прислати «Лист з Парижа» (вони підуть у тім порядку: «», «Пройдисвіт», «», «Гайдамаки», «Хапко». Се буде, здається, хронольогічно хронологічно більше меньше менше. А Антоновича відложіть трохи, коли наскучив. Тепер післано послано Вам купу [книг] до рецензії – Вам і Липинському. А Липи[н]ський – пам’ятаю-мав написати про Аркаса?

В рахунки Ваші загляну. Тепер дістанете 50 руб. з ЛНВ, а як треба – то можна буде в марті і з Тов[ариства] Шевченка післати послати. В С[анкт]-П[етер]б[ург] Лотоцькому було післано послано тільки 50.

Горе справді скрізь.

Загальні заміри – як отеє про «Дяка» – підуть разом в виді передмови. Тому я звертаю; Ви її влучите потім.

Здоровлю Вас і д.Липи[н]ського.

Жінка Вам шле привіт.

Д[окто]р Франко хорий хворий і не виходить.

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 146).

Місце та приблизний час написання встановлено за змістом.

«Лист з Парижа» – Йдеться про «Третій лист з Парижа», вперше надрукований за копією з автографа у ЛНВ, 1908, кн. 3.

«Пройдисвіт» – оповідання Марка Вовчка, публікувалось у ЛНВ, 1908, кн. 2 (перший розділ цього твору українською мовою друкувався у журналі «Вечерниці», 1863, № 10). Існує також російський варіант «Пройдисвіта».

«Гайдамаки» – повість Марка Вовчка, вперше надрукована за копією з автографа у ЛНВ, 1908, кн. 11, 12.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 207.