Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

15.02.1908 р. До В. Доманицького

Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Василь Николаєвич!

Сильно посадили Ви мене в калошу з писаннями Марка Вовчка. Насамперед се майже все фрагменти більше інтересні для історика її творчости творчості ніж для широкої публіки, по-друге, копії дуже неточні, як я переконався з оригіналів, по-третє, не було в них подано пояснень щодо стану рукописей, аж дещо мені тепер вияснилося, як Маркович прислав оригінали «» і «». Треба тепер поправити се принаймні при передруку. Ви певно одержали вже 1 кн[игу] «Вістника» «Вісника» з Київа Києва, а я разом з отсим посилаю оригінали «Дяка» і «Пройдисвіта» і том «Вечерниць».

Прошу провірити перевірити з оригіналу текст «Дяка», чи нема помилок, принцип такий, що поправляється тільки правопись в тіснім значінню значенні сього слова (ї, ся), але не форми. Крім того, треба означити в примітках всі поправки, дописки, варіанти, пояснення про рукописи (зачеркнуте авторкою і замінене иньшим іншим) – як для наукового видання. Дуже прошу Вас се зробити і в міру того, як буде робота поступати, посилайте мені виправлені аркуші сюди. Книжкою для сього пожертвуйте, пишіть можливо чисто й розбірно, щоб в Київі Києві не наплутали, для того наліпляйте на поля папір. Братковського отримав, так скоро одначе, як Ви хочете, він не піде: нема місця. Пришлю книжок для рецензій.

До Львова, значить, Ви тільки в гостину? Се утрудняє плани з «занятієм». Та, розуміється, передовсім треба допильнувати здоров’я.

Поклоніться від мене Липинському.

Сердечно здоровлю Вас!

Ваш М.Гр.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 128).

Лист написано Марією Грушевською від імені М.Грушевського. Підпис – власноручний М.Грушевського.

На листі М.Грушевська помилково вказала 1907 рік. Але у тексті йдеться про одержання 1 книги ЛНВ з публікацією оповідання Марка Вовчка «Дяк» за 1908 рік і про початок підготовки В.Доманицьким текстів до видання «Посмертні оповідання» Марка Вовчка (1910).

Братковського отримав… – йдеться про статтю В.Липинського «Данило Братковський – суспільний діяч і письменник кінця VIІ ст. », яка була надрукована у ЛНВ, 1909, т.45, кн. 2, с. 326 – 337. Після неї у цьому ж числі була вміщена публікація «Вірші Данила Братковського» з передмовою В.Доманицького (с. 338 – 349).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 208.