Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1908 р. До І. Франка

Січень 1908 р. Львів (?)

Високоповаж[ан]ий Пане Доктор!

Спішу повідомити Вас, що сьогодні справа видання 1 т. Вашої «Іст[орії] літератури» можна сказати вирішилася, то значить я дістав 1000 р. на гонорар Вам, і при сій умові, як казав Вам, Спілка може видати сю книжку. Отже можна ладити до друку.

Богословія Вашого досі не дістав. Позавтра треба буде замкнути 1 книжку, отже як не дістану доти, то eo ipso піде на кн. II.

Здоровлю [з] Новим Роком! Всього найкращого!

З глиб[оким] поваж[анням] М.Грушевський


Примітки

Вперше надрукований у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – с. 258.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 143).

Датується орієнтовно за змістом.

…Нашої «Історії літератури»… – Йдеться про дослідження І.Франка «Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського». Крім першого розділу («Теорія і розвій історії літератури» – ЗНТШ, 1909, т.89, кн. 3, с. 5 – 19, 20 – 45) ця праця у свій час не публікувалась. Вперше надрукована у виданні: І.Франко. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т.40. – К. – 1983. – с. 7 – 370.

…Спілка може видати сю книжку. – За первісним планом І.Франка, його «Історія української літератури» мала вийти саме в «Українсько-руській видавничій спілці».

Богословія Вашого досі не дістав. – Йдеться про незавершену працю І.Франка «Сучасні досліди над святим письмом» – ЛНВ, 1908, кн. 2 – 4.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 100.