Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

03.1908 р. До І. Франка

Березень 1908 р. Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Доктор!

Прошу уважнійше уважніше прочитати мою записку і переконатися, що я ні на хвилю не підсував Вам гадки, що Ваше оповідання вважаю – «памфлетом», а казав, що не приязні Вам люди могли б висловляти підозріння, що воно мовляв значить ім’я Остапа Терлецького – чи се не «памфлет». Я надрукую і тоді переконаємося, а мені будьте ласкаві не і[н]синуйте, чого я не пишу, а то сим методом можна навіки відстрашити від усякої кореспонденції.

З сим посилається Вам коректа «Дослідів». Прощу обмежитися на справлення похибок і не робити ніяких змін, бо я не буду вже потім бачити коректи – щоб чого не наплутали.

Рукопись дальшої части «Дослідів» тут отримана, піде за кілька день на IV кн.

З поважанням М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 145 – 146).

Місце і дату написання встановлено орієнтовно за змістом.

…прочитати мою записку… – Записки, про яку згадує М.Грушевський, у фонді І.Франка не виявлено.

…що Ваше оповідання вважаю… – Йдеться про оповідання І.Франка «» – ЛНВ, 1908, т.42, кн. 5, с. 212 – 215.

…посилається Вам коректа «Дослідів»… – Тобто, коректа статті І.Франка «Сучасні досліди над Святим письмом».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 101.