Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

09.1908 р. До В. Доманицького

Вересень 1908 р. Київ

В[исоко]поважаний Василь Николаєвич!

З енциклопедією зараз не буде нічого, як бачу. Натомість для Вас виєднано підмогу 300 руб. (беззворотно), і сі гроші будуть передані через Фед[ора] Павл[овича] через кілька тижнів.

З щирим поваж[анням] М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 138).

Місце і приблизний час написання – за частково втраченим поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 212.