Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1908 р. До М. Біляшівського

1908 р. Київ

Високоповаж[ний] Микола Федотович!

Не прийшли ви сегодня [не прочитано], зле! Ну а от треба б нам піти [не прочитано] Катер[ини] Мик[олаївни] Антонович, побалакати (?) про бібліотеку пок[ійного] В[олодимира] Б[оніфатійовича]. Коли б Ви могли?

Ваш Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису. – Ф. 31. – Спр. 879. Справа містить також конверт. На аркуші сліди від дироколу. М. Біляшівський відповів на цей лист.

…Катер[ини] Мик[олаївни] Антонович… – Антонович-Мельник Катерина Миколаївна (1859-1942) – український археолог та історик, дружина В.Б.Антоновича.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 76.