Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6.01.1908 р. До В. Доманицького

Київ

Варіанти тексту

В[исоко]пов[ажаний] добр[одію]

Картку Вашу дістав, їдучи на двірець. Скрипт перекл[аду] Антоновича пришліть мені сюди до Київа Києва, що маєте і що зробите. Я пробуду тут до 5 січня [старого стилю], а може і довше і хотів би поладнати з друком і роздобути гроші для Вас.

З поважаннєм поважанням М.Грушевський

Веселих свят!


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 47, № 131).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці (за старим стилем – 24 грудня 1907 p.).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 206.