Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Недобрий жарт

Михайло Грушевський

(на чужині меж своїми)


Примітки

Перша публікація – за автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 56. – Арк. 25-68.

Це найраніша версія повісті, яку автор згодом назвав «Чужі й свої». Варіанти назви різних редакцій твору: «Недобрий жарт» – «На чужині меж своїми» – «Чужі й свої» віддзеркалює поступову міграцію головної теми повісті зі сфери нещасливого кохання (хоч і з певним соціальним підгрунтям) головного героя – до виразного громадянського конфлікту, в центрі якого опиняється проблема національного самоусвідомлення українців у реаліях Російської імперії XIX ст.

На титульному аркуші цього тексту М.Грушевський після заголовка дописав: «1-а редакція», – тобто він розумів, що задуманий сюжет викладений нашвидку. Очевидно, у процесі написання зароджувалися нові деталі й ситуації, матеріал почав диктувати певні умови, тому письменник-початківець, захоплений творчим процесом, одразу ж продовжив роботу над твором, поступово переробляючи його. Це перша й єдина повість М.Грушевського такого великого обсягу.

Відтворюємо специфічні особливості авторської мови, які демонструють процес опанування М.Грушевським рідним словом. Підкреслення авторські. Закреслені автором фрагменти тексту подаємо курсивом у дужках.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 389 – 408.