Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Ой якби мені, панове молодці …»

Михайло Грушевський

Ой якби мені, панове молодці,

Крилля мати, да й полетіти,

Полетіти, тай в Бога спочити!..

Ой маєш, пане-брате, тай так си седіти,

Маєш тільки, пане-брате, Христа Бога молити.


Примітки

Перша публікація – як складова щоденникового запису від 4 вересня 1888 p.: Грушевський М.С. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, коментарі, упорядкування, коментарі і післямова Л.Зашкільняка. – К., 1997. – С. 15.

Подається за автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 60. – Арк. 7.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 361.