Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поезія

Основна частина поетичних текстів М.Грушевського збереглася у двох рукописних зошитах. Перший з них (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260), датований 1882–1883 роками, містить поетичні твори російською й українською мовами, драматичні проби, щоденникові записи. Це найраніші з дотепер відомих творчі тексти юного автора, більшість із них датовані. Майже всі записи в зошиті – чистові, тобто були переписані з чернеток і є остаточними варіантами цих творів. Окремі чернетки відкладені у цій же справі. Другий компактний масив ранніх віршів М.Грушевського зберігається у Львові (ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 56), авторська назва: «Зібрані кращі вірші Михайла Сергієнка Заволоки 1883–1884 рр.». Окрім цього, в архіві є кілька десятків поетичних творів на розрізнених аркушах – більшість із них створена пізніше, у 1890-х роках.

У цілісному вигляді зі збереженням авторської композиції матеріали названих зошитів були опубліковані у виданні: Михайло Грушевский. Із літературної спадщини / Ред. Л.Винар, упор. Г.Бурлака, А.Шацька. – Нью-Йорк; Київ, 2000. – 416 с. Натомість тут тексти подаємо за іншим принципом – жанрово-хронологічним, тобто поетичні твори виокремлені й розташовані за часом їх написання. Такий порядок розміщення, дотепер найбільш поширений у наукових виданнях класичної спадщини, по-своєму виразний: читач має змогу не лише спостерігати хронологію сплесків творчої уяви автора, але й може робити висновки про амплітуду його пошуків у царині форми. Цей аспект у поезії М.Грушевського також досить інформативний. Не завершені автором поетичні тексти упорядник віднесла до розділу «Незакінчені твори, фрагменти».

Г. Бурлака

(1)  2  3  4

«В младенчестве меня судьба не баловала...»

«Когда я вижу, как бедняк страдает...»

«О дайте жизнь мне, еще я молод,...»

«Разбиты кумиры...»

Бідолога

Дорога в зимнюю ночь

«О если б вырваться я мог…»

Прожитое

Свадьба

«Зачем мне не дала судьба таланта...»

Весною

Вечер в пансионе

В уединении

Призрак

«Дороги наши раз сошлись…»

Моя лира

«Восстань, восстань вновь из гроба, мой милый...»

«Что я, поэт или писака жалкий...»

Ласточка

«Тихо, тихо, слившись вместе...»

Степ

Летний полдень в степи

«Время придет, и рабы встрепенутся...»

«Твердый и жесткий тянется кверху пырей...»

«Осенний хмурый вечер был...»

«Смутно средь тиши угрюмой...»

«Минають дні, минають ночі...»

«Гей, прощай, мій рідний край –...»

Туча и звезды

Сонет

(1)  2  3  4


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 9 – 58.