Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Добре тому, в кого серце...»

Михайло Грушевський

Добре тому, в кого серце

На язиці в роті,

Хто всю може тугу й горе

Виплакать, та й годі.

В кого горе швидко входить,

Швидко і уходе.

Марно серце не турбує,

Душі не холодить.

Гарно тому, в кого туга,

Стума й люте горе

Не збираються по краплі,

Як вода у море.

А зібравшись, не турбує,

Що ходу не має,

Не б’є хвилями у душу,

Серця не вражає.


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 92.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 98-99.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 52.