Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Степ

Михайло Грушевський

Располинувся степ, як заморський килим,

Весь убравшися щиро квітками.

Не полихнеться він, мов заснув, задрімав

Під палючими сонця лучами.

Степ заснув, та не спить всяка божая твар,

Все живе, жити хоче.

І бджола, і цвіркун, неборака комар –

Все цвірчить та свистить і лопоче.


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 64.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 35 зв.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 20 – 21.