Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«Не мав козак долі на Вкраїні…»

Михайло Грушевський

Не мав козак долі на Вкраїні,

Пішов шукать долі на чужині.

Пішов козак з України

Шукать долі на чужині

Гей…


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 93.

Подається за автографом: ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 52.

Авторське датування відсутнє, однак цей текст вперше записаний М.Грушевським у щоденнику 17 вересня 1883 р. (Київська старовина. – 1993. – № 3. – С. 31). Також згадка про цей твір як про незавершений є у щоденниковому записі від 11 жовтня 1883 р. (Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 15). Вочевидь, цей вірш автор так і не викінчив.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 354.