Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Ясновельможний сват

Михайло Грушевський


Примітки

Перша публікація – ЛНВ. – 1898. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 1 – 26; підзаголовок: Різдвяне оповідання М. Заволоки (Михайла Грушевського).

Зберігся чистовий рукопис твору – автограф М. Грушевського, окремі фрагменти записані рукою Марії Грушевської: ЦДІАК України. – Ф. 1235, спр. 262, арк. 202-220.

Друкується за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начерки, замітки, історичні образи… – С. 145–174. В нашому е-перевиданні розділам дано назви. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Тему Хмельниччини М. Грушевський не міг оминути як історик, і свою позицію у трактуванні цих подій виклав у XVIII й IX томах «Історії України-Руси». Він зазначав:

«Мені кілька разів доводилося давати загальну характеристику Хмельниччини, як у загальних курсах, так і в різних принагідних статтях. Сі статті зібрані були в збірці моїй: «З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови», 1918, але вона вийшла в моменті дуже несприятливім, і, здається, малопоширена. В ній передруковані були отсі статті: «Хмельницький і Хмельниччина» (1898), «250 літ сполучення України з Москвою» (1904), «Богданові роковини (250 літ смерті)» (1907), «Мазепинство і Богданівство» (1912); не ввійшла сюди брошура про «Переяславську умову» (1917). Крім того, Хмельниччині була присвячена популярна брошура «Про батька козацького Богдана Хмельницького» (1909), а белетристичне освітлення їй дав я в драматичних образах: «Хмельницький в Переяславі» (1915) і в кількох оповіданнях: «Ясновельможний сват» (1897) «Стріча з Кривоносом» (1914), до певної міри належить сюди й «Вихрест Олександер» (1914) – хоч се переповідження документального матеріалу» (Історія України-Руси. – Т. IX. – Розділ XIII).

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 106 – 122.