Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Особисте щастя

Михайло Грушевський

Сонні мрії


Примітки

Перша публікація: Зоря. – 1895. – Ч. 12. – С. 226-229; Ч. 13. – С. 246-248. Зберігся неповний автограф цього твору: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, спр. 56, арк. 150–169.

Подається за останньою прижиттєвою публікацією: Грушевський М. Під зорями: Оповідання, начерки, замітки, історичні образи. – К.: Рух, [1928]. – С. 90–116.

«Особисте щастя» мало увійти до збірки оповідань М. Грушевського, яку в 1904 р. готувало видавництво «Вік», але царська цензура заборонила друкувати цей твір (див.: Лист С. Єфремова до М. Грушевського від 4 (17) березня 1904 р. // Листування Михайла Грушевського… – Том 3. – С. 210).

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 58 – 71.