Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Викотці

Михайло Грушевський

1. Панщина наступає на селян

2. Наїзд пана Лінчицького на Скрипчинці

3. Жертви наїзду. Скарга до суду

4. Селяни думають про втечу

5. Пак Кшешковський підманює на Поділля

6. Пан Лінчицький шукає втікачів


Примітки

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 1 – 34.

Твір без заголовка. На першому аркуші авторська дата початку роботи: «11 серпня 1888», на арк. 32 зафіксовано, коли М. Грушевський востаннє працював із цим текстом: «IX. 24». В нашому е-перевиданні цій незакінченій повісті дано назву «Викотці», а розділам – окремі назви. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 427 – 465.