Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Викотці

Михайло Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 58, арк. 1 – 34.

Твір без заголовка. На першому аркуші авторська дата початку роботи: «11 серпня 1888», на арк. 32 зафіксовано, коли М. Грушевський востаннє працював із цим текстом: «IX. 24». В нашому е-перевиданні цій незакінченій повісті дано назву «Викотці», а розділам – окремі назви. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 427 – 465.